websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2006 > Vicoba eller Vikoba
 
 

Vicoba eller Vikoba

Staver du ordet med 'c', står det for Village Community Bank; stavet med 'k' er det swahili og betyder ‘en lille pung', som især bruges af kvinder. Pungen er nu i dette tilfælde en metalkasse, som indeholder de penge som andelshaverne i landsbyen Masaki hver uge indskyder i 'banken'. Masaki ligger i Kisarawe District som er et af de 6 distrikter i Pwani Region. Faktisk er der 2 grupper i landsbyen. Den første vikoba-gruppe blev dannet som et pilotprojekt i 2003. En anden med yngre medlemmer fulgte hurtigt efter.

Da den første andelsbank startede sin lånevirksomhed havde den en kapital på 1.600.00 Tshs. Penge som for den ene halvdels vedkommende var indskudt af de 25 andelshavere selv, mens den anden halvdel var et lån, ydet af WCRP, som er en tvær-religiøs organisation. Lånet er for længst betalt tilbage.

Ved siden af sit arbejde med at holde kurser for kommunalforvaltninger og evaluere projekter er Gideon Mandara også ulønnet fundraiser for WCRP.

Kursus i bankvirksomhed
Før banken kunne begynde at fungere, var gået en 12 ugers kursusperiode, hvor medlemmerne af banken hver uge deltog i et 3 timers kursus. Her diskuterede en medarbejder fra WCRP med gruppens medlemmer hvordan man driver bankvirksomhed. Den første kursusdag fastlægger man hvor meget det ugentlige indskud skal være, hvilke sanktioner der skal gælde hvis man ikke betaler til tiden. Senere i forløbet drejer det sig om hvilke papirer der skal udfyldes, når et medlem ansøger om et lån. Ud fra den skabelon til vedtægter som WCRP forelægger, skriver gruppen sine egne. Da de 800.000 + 800.000 Tshs i lån var hjemme, kunne gruppen begynde sine forretninger. De lån som ydes til medlemmer, skal tilbagebetales efter 3 eller 6 måneder, afhængig af, hvad medlemmet ønsker at låne penge til. Der betales almindelig bankrente på lånet, hvilket vil sige 10 %. Begrundelsen for den høje rente er at den dag kan komme hvor vikoba-gruppen får brug for at skulle optage et lån i en af de 'etablerede' banker, og så er det godt, at man er vant til at arbejde med gældende rente.

Det skete for nylig hvor 4 vikoba-grupper sammen forhandlede et lån hjem på 30.000.000 Tshs hos CRDB. Banken havde sendt en medarbejder ud med de sædvanlige standard-formularer, som gruppen afslog at udfylde. Deres egenkapital var så storm at de mente der måtte et mere favorabelt tilbud til. Så næste gang tog direktøren selv af sted - også af ren og skær nysgerrighed efter at se hvordan det kunne være at almindelige mennesker ikke uden videre accepterede bankens første forslag.

Fordele ved vikoba-banken
Hvordan adskiller en vikoba-bank sig fra andre mikrofinans banker? En afgørende forskel er at alle penge der udlånes, er tilvejebragt af medlemmerne selv. Gruppen udgør selv banken. Medlemmerne deltager i alle bankforretninger på det ugentlige møde hvor alle indbetaler deres bidrag på 1000 Tshs. Alle overværer at det går rigtig til, når en fra gruppen ønsker at optage et lån, og alle er med til at diskutere problemer og træffe afgørelser.
Det er gruppen selv der får hele afkastet af den kapital som de har indskudt. Der er ingen udgifter til bygninger, bankassistenter og gebyrer. Man har fordelen af ‘nærheden' til banken. Den er dér i landsbyen selv i form af 'vikoba'en', den metalkasse hvor penge der ikke er udlånt, lånedokumenter m.m. bliver opbevaret.


Kassen med penge og lånedokumenter

Umiddelbart tænker man at denne kasse må være det svage led i kæden. For at minimere fristelsen til stjæle den fælles formue er der 3 nøgler til kassen, som befinder sig hos 3 forskellige personer, som alle skal være til stede før kassen kan åbnes. Desuden er kassen så tung ,at den er svær at transportere over længere afstande på cykel eller til fods. Det må også have en præventiv virkning at alle i landsbyen kender alle.

Til møde i bankens bestyrelse
Mellem møderne opbevares kassen hos et betroet medlem, og man slører den ved at opbevare den i en af de sække som også bruges til majs.
Den ugentlige bankdag holdes på en gårdsplads bag et af husene i landsbyen hvor sekretæren og pengeoptælleren har taget plads ved bordet i skyggen af et træ. Lidt ude til siden sidder formanden og ser til. Sekretæren noterer i kassebogen de enkelte medlemmers bidrag, og optælleren tæller derefter pengene i den plastikbeholder, der står hisa (aktie) på. Der var 24.000 Tshs i bøtten. (Et medlem havde altså ikke betalt den dag.) Så tæller hun pengene i afya-elimu bøtten.
Pengene går til medlemmer som har brug for medicin eller læge, eller som er kommet i bekneb med penge til deres børns uddannelse. Midler fra denne pulje skal også betales tilbage, men uden renter.
Den sidste af de tre beholdere har påskriften faini' (bøder). Man betaler bøde, hvis man er for sen på den med at betale sine ugentlige 1000 Tshs, så de fleste vil forsøge at låne hos en nabo eller ven..


Pengeoptælleren i funktion

Hvis du ikke opfører dig ordentlig, kommer for sent eller undlader at melde afbud til et møde, takseres det til 200 Tshs. Sekretæren slutter med at oplæse de øvrige resultater: Tilbagebetaling af lån: 54.00 Tshs, 10.000 Tshs til uddannelses- og sundhedspuljen, plus at der blev bevilget et lån på 72.000 Tshs til at købe små tomater, løg, dagaa fra Mwanza og Kigoma. Salget forventes at indbringe 90.100 Tshs, altså en fortjeneste på omkring 100 kr, når renterne er fratrukket.

Et lånedokument bliver udfærdiget og påtegnet 'apewe' ; 'bevilliget.'
Efter mødet talte han med landsby-lederen i Masaki. Han er en energisk og levende personlighed, som under samtalen nævnte at banken havde betydet at han og hans kone nu delte ansvaret for familiens opretholdelse i højere grad end før hun fik sine egne indtægter gennem vikoba-systemet. Medlemskabet af banken havde givet hende ny viden og egne indtægter. Faktisk er der flere kvinder end mænd i den Vikoba-gruppe vi besøgte.

Jeg spurgte om der ikke var mænd der så denne Women Empowerment som en trussel imod deres position i familien. Det afviste han, selv om vikobabank-tanken opstod for 12 år siden i Niger med det formål at styrke kvindens stilling i et mandsdomineret samfund.

Konceptet er siden overtaget af mange organisationer i forskellige lande, blandt dem Care Tanzania med 100 grupper.


Lånedokumenterne er underskrevet


Bankformanden med indbetalingerne

Esben Røjel

 

 
 
          CMSimple powered - Web by Safi.dk - Template by DCWD


DanTan Dansk English Swahili