websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2007
 
 

Bestyrelsens beretning 2007

Vi har gennemført størstedelen af første fase af projektet "Introduktion af biogasteknologi i Zanzibar" som omfatter udarbejdelsen af tekniske tegninger, endelige aftaler med leverandører, afholdelse af introduktions-seminarer, udvælgelse og aftaler med første aftagere af anlæg, træning af teknikere og District Extension Officers, og delvis installering af 2 biogasanlæg sammen med lokale teknikere og brugere.

1. Samarbejde med leverandører.
Kontakt til Simba Plastics i Dar es Salaam, Tanzanias største producent af vandtanke og rør, blev allerede taget i 2004 og fulgt op i sidste halvdel af 2006. Vi tilpassede vores anlæg til de tanke og rør som allerede fandtes i firmaets lagerprogram, udfra ønsket om at materialer skulle kunne anskaffes lokalt. Vi vidste at det ville være nødvendigt at svejse mandehullet i tankene til, samtidigt med at rør og studse skulle monteres forskellige steder i tankene og svejses fast, når vandlåsene/regulerings-ventilerne skulle laves.

Inden vi tog til Zanzibar i december 2006, havde vi fået garantier for at dette ville Simba tage sig af. De havde en kvalificeret svejser og alt nødvendigt udstyr til svejsning i det materiale som tankene var lavet af.

Simba lovede også gentagne gange, både før vi tog til Zanzibar og under senere møder, at alle nødvendige tanke, rør, ventiler i de ønskede materialer var lagervarer.

Desværre viste ingen af disse løfter sig at holde.

2. Alternative løsninger.
Da vi stadig prioriterede lokale løsninger, gik vi på jagt i forretninger, værksteder, firmaer for at finde alternative løsninger til de tekniske udfordringer, som Simbas svigt var årsag til.

Der blev brugt megen tid og penge på dette, og det viste sig at bl.a. de materialer vi kunne spore op i Dar es Salaam gennem en lokal forhandler i Zanzibar alligevel kom fra lande udenfor Tanzania, f.eks. Indien. Vi måtte også få diverse muffer bragt fra Danmark.

Selvom vi på et tidspunkt kan finde nødvendige dele lokalt er der ikke en stabil forsyning. Vi må derfor drage den konklusion, at det er vigtigere at prioritere pris og tilgængelighed frem for at insistere på at alle materialer skal kunne skaffes lokalt. Dette understreger også det rigtige i at opbygge en forsyningsstruktur for materialer til nye anlæg og reservedele, med lager i Zanzibar, som beskrevet i projektdokumentet. 

3. Forsinket opstart af anlæggene.
Da vi forsinkede af arbejdet med at finde alternative løsninger trykprøvede anlæggene inden opstart, måtte vi desværre konstatere, at den foretagne svejsning/ forsegling af mandehuller og foretagne svejsninger af vandlåsventilerne ikke var tætte.

Vi så derfor ingen anden løsning end at udskyde opstarten af anlæggene til vi er i stand til at foretage en kvalificeret svejsning af mandehuller, studse og vandlåsventilen mellem tankene. Vi kunne ikke komme videre inden vores arbejdsperiode sluttede i denne omgang.

4. Aftale med lokal partner.
For at fortsætte processen er vores løsning at producere vandlåsene her. Vi har allerede konsulteret 3 plastik-firmaer i Danmark for at trække på deres erfaringer, lavet nye tegninger og indhentet tilbud. Derudover har vi været på et kort svejsekursus og har bestilt vores eget svejseudstyr, både til disse 2 første anlæg og de fremtidige. Vi vil gennemføre svejsetræning for vores teknikere med vores eget udstyr, så vi også opbygger lokal ekspertise på dette område.

Vi er derfor nødt til en ekstra rejse til Zanzibar for at sørge for disse ting, starte anlæggene op, samtidigt med instruktion af teknikere i monitoreringsprocessen.

Denne løsningsmodel blev aftalt under fællesmøde med vores lokale partner ZALWEDA.

Vi fik samtidigt at vide, at den person vi siden 2004 havde satset på som ankerperson, også fordi han havde modtaget træning i biogas i Kina og som havde deltaget engageret i hele forløbet, havde fået et 6 måneders scholarship i Holland og rejste samtidigt med at vi tog tilbage til Danmark. På mødet med ZALWEDA 8. februar blev vi præsenteret for hans afløser, som vi havde meget lovende informations-møder med efterfølgende. Det er rent umiddelbart et setback for processen, men det kan på lidt længere sigt vise sig at være en fordel at have 2 personer med en viden om processen og teknologien på et så højt plan.

5. Hvordan kommer vi videre?
Vi har stolet for meget på løfterne fra Simba Plastics. De har eksisteret i Tanzania i snart 40 år, så vi troede at vi kunne regne med dem. Vi blev også fortalt, at deres svejser havde 10 års erfaring. Fremover vil vi selv sørge for at alle nødvendige materialer vil være på plads inden installeringen. Vi ved, hvad vi kan regne med fra lokale producenter og hvad vi ikke kan regne med og har udarbejdet lister over materialer, lokale og importerede, til de næste 6 anlæg og videre frem.

For at fortsætte processen nu, har vi derfor aftalt med vores partnere, at vi sender 2 personer til Zanzibar fra midten af april. De skal sørge for tætning af installerede tanke, montering af vandlåse/udligningsventiler på anlæggene, opstart af anlæggene og teknisk monitorering. dette sker sammen med ZALWEDA, teknikere, brugere og en lokal svejseteknik ekspert.

Vi medbringer 2 færdigproducerede vandlåse, 4 specialdesignede låg til tætning af mandehullerne, diverse muffer og studse, som ikke kan anskaffes i Zanzibar og special varmluftsvejsemaskine og svejsetråd.

Resultatet bliver 2 velfungerende anlæg, som er de demonstrationsanlæg, der danner motivationsgrundlag for deltagerne i Mikrokredit-træningen senere og øvrig promovering af teknologien i Zanzibar gennem tv/radio og trykte medier. Derudover en længere periode med systematisk monitorering af ydelse og forbrug inden de næste 6 anlæg.

Der vil så også være egne teknikere, som er fortrolige med svejseteknikken, opstart og monitorering af anlæggene og som har det nødvendige udstyr i værktøjskassen.

Tipsmidlerne
Vi modtog kr. 27.000,- af det ansøgte beløb i 2006. Halvdelen er overført til Community Care Society i Singida til indkøb af skolemøbler til Bright Technical Secondary School og resten anvendt til opgradering af foreningens IT standard.

Forsendelse af udstyr
I godt samarbejde med Multicenter Syd, og Genbrug til Syd, Mellemfolkeligt Samvirke har vi afsendt:

  • 1 20' container til Shinyanga Regional Hospital, med hospitalsudstyr,
  • 1 40' container med kontorudstyr til Ministry of Education, Zanzibar,
  • 1 40' container til Latif Primary School med skole- og undervisningsudstyr,
  • - til en samlet værdi af kr. 1.214.030,-.

 

 
 
          CMSimple powered - Web by Safi.dk - Template by DCWD


DanTan Dansk English Swahili