websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2012
 
 

Bestyrelsens beretning 2012

Her følger bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2012.

Tanganyika kunne fejre 50 års selvstændighed i december og det blev taget op i årets nummer af KUMEKUCHA, hvor emner som støtte til privatsektoren, Kina’s voksende indflydelse i Tanzania og eksempler på NGO’ernes arbejde blev behandlet.
DANTAN har deltaget i møder i Dansk Institut for Internationale Studier, hvor det seneste var en diskussion med udviklingsminister Christian Friis Bach om ændringsforslagene til lovgrundlaget for den danske udviklingsbistand.
Derudover deltog 2 medlemmer i et 4 dages mikrofinanskursus i januar. Udbyttet var forståelse for hvordan mikrofinansiering fungerer som et alternativ til bistand og almindelig kapitalistisk bankforretning.

Bæredygtig biavl i Zanzibar.

Som beskrevet i sidste års beretning håbede vi, at vores ansøgning til Projektrådgivningen ville blive godkendt.
Godkendelsen kom i juni og vi igangsatte samarbejdet med vores partnere i Zanzibar først i september.
De aktiviteter, vi har gennemført, omfatter ansættelse af koordinator og udvælgelse og ansættelse af 4 trænere. Vi har også besøgt og interviewet et antal bigrupper på de 2 øer for at får et bedre overblik over de reelle vilkår for bifolkene.
Der er afholdt en 3 dages workshop for trænerne og 17 deltagere fra vores partner ZALWEDA. For at kunne vurdere indsatsen ved den 3 årige projektperiodes udløb bliver der lavet en baseline undersøgelse, så vi har indikatorer fra før og efter, for at kunne vurdere indsatsens effekt.

Under opholdet i Zanzibar april/maj 2012 skal bigrupperne i Pemba og Unguja besøges sammen med trænerne for at sikre at trænernes samarbejde med bifolkene følger intentionerne bag projektet.
Vi er sammen med Bees for Development i gang med en analyse af markedet for honning og andre relaterede produkter i Zanzibar. Denne aktivitet skal danne grundlag for den markedsføringsindsats, som projektet også omfatter.

The Kwetu Mbagala Girls Home ”
- a project in Tanzania for Young Homeless Girls”

DANTAN var i samarbejde med Salvation Army, Tanzania ansvarlig for dette omfattende projekt 1998-2003, og efter en evaluering foretaget af The Salvation Army International development (UK) i 2011, har vi modtaget denne rapport: (uddrag)
”You will be pleased to know that Mbagala Girls centre continues to provide Psychosocial care and support program for street girls since 1998. The home has been a focal point for employing various interventions which tend to mitigate short and longterm social and psychological impacts caused by HIV/AIDS on girls.

Currently, the program provides a short term stay of about 6 months period, for 35 girls recruited from the streets and who are vulnerable to trafficking for domestic servitude and sexual exploitation. The centre emphasizes the re-establishment of the girls' social background information which determines each girls individual case management planning.
Through this strategy, the program is able to make the assessment of the social and psychological impacts achieved for each individual child, and plan for the future of individual girls.

The program involves the extended family members, school teachers, local government officials and social welfare department to ensure girls who are reunified with their families and re- integrated back into schools and communities are not going back into streets.

The program supports start up education support packages to all girls who are re unified with their families and re-integrated back into schools. Members of extended families are entrusted with the role of looking after re unified girls, are supported with micro credit schemes and income generating activities.

In the home, a special needs teacher provides tuition coaching for school drop-out. Life skills training sessions relevant and appropriate to different age is provided to empower the girls. This provides the girls with a freedom ticket for life.
I am attaching two photos taken during my visit. “Violet Ruria Project Coordinator (Africa & Eastern Europe)

Billeder fra et af husene i KWETU og af det biologiske spildevandsrensningsanlæg.
Det rensede spildevand anvendes til vandning af grøntsagshaven, som forsyner KWETU med mad.

(Se fotos i PDF-versionen. Se link nederst på siden.)

Det er meget tilfredsstillende for bestyrelsen at erfare, at en så krævende indsats som implementeringen af KWETU projektet, stadig fungerer efter hensigten og var umagen værd!

Supergas

Afsluttende rapport og regnskab blev godkendt af Projektrådgivningen i februar 2012. Under besøg i Zanzibar følger vi det videre forløb af indsatsen.

Genbrug til Syd forsendelser

Vi har i samarbejde med Multicenter Syd og Kalundborg og Slagelse sygehuse afsendt en 40 fods container med hospitalsudstyr, senge, scanner, briller og skoleudstyr til Mnazi Moja Hospital og Zanzibar Outreach Programme. Værdi kr. 520.000,-.
Der er gennemført en evaluering af Genbrug til Syd ordningen og DANTAN deltog i den forbindelse i et fokusgruppeinterview i oktober. DANTAN havde også 2 deltagere med i Genbrug til Syd’s årsmøde sidst i oktober.
Evalueringsrapporten er nu ude og der opereres med 3 optioner;- at MS fortsætter med administrationen af bevillingen, at der findes en anden organisation som administrator eller at ordningen helt nedlægges.
MS har senere meldt ud, at de ikke mener at Genbrug til Syd passer ind i deres nye Action Aid profil og vil derfor stoppe samarbejdet senest 2013.

Tanzania netværk

DANTAN deltog med 4 medlemmer i Projektrådgivningens møde på Borups Højskole om en revitalisering af det danske Tanzania netværk på baggrund af Moshi dialogen i 2009. Der blev givet en aktuel status på civilsamfundet i Tanzania og
derudover var der et oplæg fra Radikale Venstre om samarbejde med et søsterparti (CUF) i Tanzania gennem det nyoprettede Institut for Partier og Demokrati: www.dipd.dk

Der er mere end 45 organisationer i Danmark, der har kontakt til Tanzania.

Information om Moshi dialogen og Tanzania netværket fås på www.prngo.dk og på http://patc.typepad.com/tanzania

www.dantan.dk

www.supergas.info

www.superbee.dk

 

DANTAN bestyrelse. Marts, 2012

Download beretningen 2012 som PDF-fil (1,1 mb)

 

 
 
          CMSimple powered - Web by Safi.dk - Template by DCWD


DanTan Dansk English Swahili