websitetemplate.org
Velkommen > Foreningen

Foreningen

...blev stiftet 21. maj 1980 med det formål at fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem Danmarks og Tanzanias befolkninger.

DANTAN – en præsentation

Idéen om en venskabsforening mellem Danmark og Tanzania kom fra Tanzanias daværende ambassadør i Skandinavien. Som et led i Nord-Syd dialogen foreslog han på et møde i 1980, at der blev dannet en forening, der kunne informere om Tanzania i Danmark og skabe personlig kontakt mellem borgere i de to lande. Dengang blev tanzanianere inviteret til Danmark for at studere, så DANTAN var ét af de steder hvor de kunne mødes med danskere. Det førte til at DANTAN gik ind i flere mindre støtteprojekter, som træplantering sammen med kvindegrupper i Mwanza, indsamling af værktøj til håndværkere og udstyr til skoler og hospitaler. gennem årene er der sendt mange containere med udstyr til Tanzania. Vi har støttet Dogodogo gadebørnsprojekt i Dar es Salaam, og foreningen har stået for møder og konferencer om dansk u-landsbistand og oplysning om danskstøttede projekter i Tanzania. Sammen med Arbejderbevægelsens Internationale Forum har DANTAN arrangeret flere rejser med besøg på de steder hvor værktøjet og udstyret blev brugt.

Efter 1997 har DANTANs projektkontor administreret civilsamfundsprojekter i samarbejde med lokale partnere.

DANTAN har gennem alle årene udgivet bladet KUMEKUCHA med beretninger og artikler om Tanzania og foreningens arbejde.

Bestyrelsen for Dansk Tanzaniansk Venskabsforening

Formand: Jesper Kirknæs
Næstformand: Bo Bramming
Kasserer og medlemssekretær: Klavs Heebøll
Øvrige medlemmer: Monica Mahona, Mads Nepper-Christensen, Steen Pedersen.
Suppleanter:Preben Bundgaard, Ole Hertz, Kim Jørgensen, Birthe Kirknæs, Jan Mallan, Hassan Mbamba, Erik Thorbjørn Nørremark, Lise Rievers, Ali Talib, Poul og Fadya Wathne, Sidsel Seleman Wolthers.CMSimple powered - Web by Safi.dk


DanTan Dansk English Swahili