SHINA Group - Udvikling af brændselsbesparende komfurer

I et samarbejde mellem Shina Group, en lokal NGO, teknikere fra Singida by og kvinder og mænd fra 5 landsbyer i regionen af samme navn har man siden projektet startede i august 2003 udviklet 3 forskellige billige og holdbare komfurmodeller. DANTAN's samarbejde med Shina udløb i 2009.

Målet med projektet er:

Når projektet har fundet sin form vil Shina Group stille sin viden og erfaring til rådighed for lokale grupper - eller projekter som er interesseret i at inkorporere fremstillingen af komfurer som et led i deres eget projekt.