websitetemplate.org
Velkommen > Projekter > SUPERGAS projektet > SUPERGAS – introduktion af familiebaserede biogasanlæg i Zanzibar

SUPERGAS – introduktion af familiebaserede biogasanlæg i Zanzibar

DANTAN har sammen med ingeniør Jan Mallan og sammenslutningen Superflex arbejdet med biogas i de sidste 10 år. Arbejdet tog udgangspunkt i en interesse i at udvikle et biogasanlæg som ville opfylde en gennemsnits afrikansk families behov for energi til madlavning og lys. Vi ville fokusere på familien som målgruppe og udvikle et system, som kunne installeres uden behov for højtuddannede teknikere.

DANTAN-Supergas anlægget består af et 2-kammer system med en hydraulisk ventil. Det består af påfyldningsrør, 2 PE vandtanke forbundet under jorden med rør, hydraulisk ventil, gødningsudløb, gasopsamlingstank og forbindelsesrør fra gastank til forbrugssteder. Systemet har ingen bevægelige dele,- gødning presses ud af anlægget, når det er i brug. Den hydrauliske ventil sikrer automatisk omrøring, som blander nyt og gammelt organisk materiale og derved opnåes forøget gasproduktion.

Den første afprøvning af systemet fandt sted i 1997 sammen med SURUDE,- en organisation i Tanzania til fremme af vedvarende energi. Systemet var udført af PVC folie. Det fungerede i flere år, men den anvendte folie var ikke modstandsdygtig over for skader forårsaget af dyr, sten, grene etc. Der foregik en udvikling af systemet, som blev afprøvet i Cambodia, men stadig bestående af PVC folie, som igen viste sig at være for sårbart.
Derfor satte vi et anlæg op i Thailand baseret på lokalt indkøbte Polyethylene vandtanke, der viste sig mere holdbare og nemmere at arbejde med. Anlægget er baseret på lokale materialer og sat op sammen med en lokal tekniker.

Vores arbejde i Zanzibar er baseret på et samarbejde med en lokal NGO, ZALWEDA. Vi anvender her erfaringerne indhøstede i Thailand tilpasset de lokale muligheder. Det er et 5-årigt projekt, der omfatter opsætning af flere hundrede anlæg, vidensoverførsel og en mikrokredit ordning.
Vi har sat 2 pilotanlæg op sammen med lokale teknikere og efter 2 måneder skal der sættes yderligere 6 anlæg op af det lokale hold teknikere superviseret af os. Efter disse erfaringer skal teknikerne være i stand til selv at sætte yderligere anlæg op.

Vi mener at systemet skal markedsføres på kommercielle vilkår, hjulpet af mikrokreditordningen. samtidigt skal opsætningen gøres nemmere,- også for at fremme udbredelsen. Markedsføringen skal tage hensyn til målgruppens økonomiske muligheder og det er vigtigt at bygge på en ”open source hardware” strategi, for at sikre større udbredelse og videreudvikling.

Situationen er nu den, at de første anlæg i Zanzibar er sat op, men vi vil meget gerne finde enkeltpersoner, firmaer eller organisationer, der vil være interesserede i at være med til at udvikle konceptet yderligere, og derigennem også promovere deres eget grønne image. Udfordringen går på at afprøve et design, der nedsætter produktionsomkostningerne og som samtidigt kan gøre installationsprocessen nemmere.
Som det er nu, fragter vi tankene ud på opstillingsstedet og svejser studse og rør på stedet. Det er kompliceret, fordi det kræver megen kørsel ad dårlige veje med tanke, generator, kompressor og teknikere. Det ville være enklere, bedre og billigere at bygge tankene sammen og montere den hydrauliske ventil centralt og så først derefter fragte det samlede anlæg ud til brugsstedet.

Vi har derfor udviklet et design med sammenbyggede tanke og ventil, som vi meget gerne vil afprøve inden vi bestemmer os til hvilken model, vi vil satse på fremover i Tanzania.

Derfor søger vi nu  om økonomisk støtte til denne videreudvikling og afprøvning af Supergasanlægget. Vi mener at en satsning på nedsættelse af udledning af CO2, som vores koncept medvirker direkte til, er en stor motivation for en positiv behandling af vores ansøgning. En afrikansk familie udleder i gennemsnit 5 tons CO2  pr. år, så et skift fra brænde/trækul/petroleum til biogas til madlavning og lys vil have en meget stor positiv effekt på CO2  regnskabet globalt.

Vi har kontakt til SNV, Netherlands Development Organisation og GTZ, German Technical Cooperation, som satser på opsætning af 2 millioner anlæg i Østafrika over de næste 10 år, men de har valgt at arbejde med en arbejdskrævende opmuret model, der ikke er så effektiv som vores system. Der giver derfor stor menig at fortsætte udviklingen af vores anlæg, så vi også kan ændre deres valg.  Samtidigt vil udviklingen af en sammenbygget model også betyde at vores indsats i Zanzibar bliver mere vellykket.

oktober 2008, jesper kirknæs

 CMSimple powered - Web by Safi.dk


DanTan Dansk English Swahili