websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2011
 
 

Bestyrelsens beretning 2011

Året har stået i konsolideringens tegn og samtidig afslutning af biogasprojektet i Zanzibar og afvikling af aktiviteterne i Singida. DANTAN’s 30 års jubilæum satte tanker i gang om hvilken slags forening DANTAN er og skal være fremover og som tema i årets KUMEKUCHA har vi samlet beskrivelser af nogle af medlemmernes tilknytning til Tanzania. Det er sådanne personlige oplevelser, der holder foreningen levende og som sammen med partnerskabet baseret på lokale kontakter i Tanzania begrunder medlemsskabet og derved foreningens eksistens. Vi har i de senere år haft fokus på projektaktiviteter i Tanzania og er derfor glade for samarbejdet med TANDEN, foreningen for Tanzanianere i Danmark. Derudover samarbejder vi med Projektrådgivningen og Genbrug til Syd om aktiviteterne i Tanzania og er i alliance med UBU, U-landsforeningen for bæredygtig Udvikling, som også arbejder i Tanzania.

Biogasprojektet i Zanzibar

Den forlængede projektperiode udløb ved årsskiftet 2009-10 og derefter blev indsatsen evalueret sidst i august 2010 af ekstern konsulent Herbert Kitange, Manager, Dodoma Biogas and Other Alternative Energies.

Hovedkonklusionerne i rapporten er:

- The interventions undertaken by this project are appropriate to the beneficiaries and the environment. Biogas users under the project have realized the benefits which go along with using biogas namely from the significant reduction of using biomass (firewood and charcoal). Consequently, fuel costs have been cut down by over 60%.Time saved through workload reduction for women has been invested in other productive activities and extra income has been realized from engagement in horticultural activities. - The project has performed above average in terms of technical innovativeness aiming at adapting the technology to the context. So far the plants have attained a fairly satisfactory level of performance which costed the project a considerable amount of resources in terms of finances and time. The cost of installing the digester was found to be too high for the project target group despite the provision of effecting the repayments in installations for an extended period of three years. This has been reflected by the low adoption of the technology and partly the poor repayments by the current users who took up the credit for biogas plant installation. However, a considerable support from the ASSP/ASDP Livestock Program running for the next four years will secure subsidies for the installations.

Vigtigste anbefalinger

- More efforts need to be done to transfer the technical skills to a larger number of craftsmen and to a level where they can work under minimal supervision. This is in consideration of the expansion of the project area of operation expected in the near future. - Enhance technology adoption by introducing a mechanism to subsidize the digester installation cost for the beneficiaries to a level, which they can reasonably afford. The support from the ASSP/ASDP Livestock Programme is a development in the right direction. This support amounts to US$ 60.000 from the ASSP/ASDP-Livestock Program for four years starting 2010. This support has consequently resulted in a subsidy of about 35% of the cost, which should address most of the points made above. This subsidy is included in the contract now made with potential biogas users. - During the planned expansion of the project activities to Pemba, activities should be restricted from spreading too fast so as to allow close supervision, learning and working on new findings and challenges which are location specific. Also, recruit few full employees to the project to get their full accountability to the project. Vi har opfyldt de opstillede indikatorer for succes i projektet i den forlængede projektperiode, men bestillingerne/ udbredelsen af anlæggene går meget langsomt. Det skyldes som nævnt ovenfor en relativ høj samlet pris på anlæggene, når materialer, løn og transport regnes sammen. Vi har derfor søgt og opnået støtte til subsidering af anlæggene og samtidigt arbejder vi videre sammen med biogasteamet i Zanzibar og ingeniør Jan Mallan her, på sammenbygning og nedskalering af SUPERGAS anlægget for at billiggøre det og forenkle opsætningen. Projektets biogasekspert Salim Abubakar eksperimenterer samtidigt med alternative enklere anlæg i Zanzibar. Til dette videre udviklingsarbejde har biogasgruppen opnået økonomisk støtte fra Lauritsen Fonden i Danmark.

Cementkomfurer i Singida

Samarbejdet med Shina Group om fremstilling af cementkomfurer blev afsluttet sidst i juni efter en meget kritisk evalueringsrapport. DANTAN opfordrede Shina til at bruge den opsamlede erfaring og kapacitet til tage produktionen af de oprindelige brændselsbesparende lerkomfurer op igen som en bæredygtig strategi, da det blev påpeget i rapporten, at det er gruppens eget ønske og at der eksisterer kapacitet i gruppen og markedspotentiale i Singida.

Konference med ADDA og Dansk Vietnamesisk Forening

Under temaet: HJÆLP TIL SELVHJÆLP, arrangerede DANTAN i samarbejde med ADDA, Agricultural Development Denmark Asia, og Dansk Vietnamesisk Forening en konference og udstilling i Verdenskulturhuset på Nørre Alle i København den 25 september. En repræsentant fra Den Vietnamesiske Ambassade fortalte om dansk indsats i Vietnam gennem årene. John Wihalla fra Tanzania fortalte om starten på Farmer Field Schools i Njombe og Bo Bramming fra DANTAN fortalte om DANTAN’s projekter, lidt historie, om biogasprojektet, og viste filmen om biogasprojektet fra Zanzibar. En fin lørdag med 40 deltagere og fin diskussion. Et andet udbytte var ligeledes et lovende samarbejde med folkene fra ADDA og Dansk Vietnamesisk Forening. Vi aftalte at holde kontakten ved lige.

Årligt status og dialogmøde om revision af Projektpuljens retningslinjer

Mødet blev afholdt af PR 17 november i København og 2 DANTAN medlemmer deltog. Der blev sat fokus på hvordan udviklingen har været i det forløbne år og åbnet for en dialog om, hvordan Projektpuljen bør udvikle sig set fra brugernes perspektiv. De nye retningslinjer er sat i kraft fra april ansøgningen 2011.

Bæredygtig biavl i Zanzibar

Vi fortalte om dette initiativ i sidste års beretning og mere udførligt i sidste nummer af KUMEKUCHA. Der er brugt megen tid på projektformulering, koordinering med partnere i Zanzibar og revidering af ansøgninger. Projektet fokuserer på afhjælpning af fattigdom og forbedring af levevilkår for særligt udsatte hushold i Zanzibar gennem udviklingen af økologisk og økonomisk bæredygtig biavl. Indsatsen udformes, så der sikres kønsmæssig ligestilling. Der vil blive indført former for biavl, der kan udvides efter behov uden større økonomisk investering. Desuden vil der blive arbejdet med forædling af biavls-produkter og markedsføring til sikring af fremtidig indkomst. Projektet vil udover at gavne biavlerne være til gavn for både miljø, landbrug, havebrug og den vilde natur på grund af den medfølgende sikring af større bestøvningseffekt omkring bigårdene. Vi ansøgte Projektrådgivningen (PR) i april 2010 om et projekt i 2 faser, hvor 1. fase på 2 år var etableringsfasen og 2. fase også på 2 år var konsolidering af aktiviteterne. Der kom afslag fra PR’s bevillingsudvalg begrundet i fase-opdelingen, samlet projektperiode og omkostningsniveauet. Revideret ansøgning med en periode på 2 år og samlet udgift under 1 mill. blev indsendt i december 2010 med afslag i februar bl.a. begrundet i, at målene ikke kunne opnås indenfor den korte projektperiode. Ny ansøgning er indsendt april 2011 hvor bl.a. projektperioden er forlænget til 3 år og vi håber at de samlede foretagne ændringer efter god rådgivning fra PR denne gang giver positivt resultat.

Tipsmidlerne

Vi fik bevilliget kr. 16.916,55 i år, som dog først blev udbetalt i 2011 på grund af administrative ændringer i Kulturministeriet. Beløbet er anvendt til IT udstyr til foreningens administration og en PC og software til brug for kasserer og bladgruppen. Der har ikke været nogen forsendelser med renoveret udstyr i 2010. Genbrug til Syd havde opbrugt bevillingen tidligt på året.

 

Download beretningen som PDF

 

 
 
          CMSimple powered - Web by Safi.dk - Template by DCWD


DanTan Dansk English Swahili