websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Biogasanlæg i Zanzibar

Biogasanlæg i Zanzibar

Familiebaserede biogas anlæg i Zanzibar

I KUMEKUCHA fra november 2004 beskrev vi det første informationsseminar i Zanzibar.
Det blev afholdt i juni 2004 med det formål at forklare teknologien for et større antal indbudte fra målgruppen, og samtidigt diskutere modellen for projektet og finansieringsmuligheder.

Der var fuld tilslutning til indsatsen og efter yderligere diskussioner og appraisals i Zanzibar og et par ansøgningsrunder til Projektrådgivningens bevillingsgruppe, kunne vi endelig gå igang i december 2006.

December/januar 2006-07.
Vores danske partnere var gruppen Superflex og ingeniør Jan Mallan, som tidligere havde sat biogasanlæg op i Tanzania og Thailand og vores lokale partner i Zanzibar ZALWEDA, Zanzibar Livestock Welfare and Development Association.
Vi var i Zanzibar december/ januar 2006-07 for at afholde en informationsworkshop for målgruppen og sætte de første 2 anlæg op og havde forinden aftalt med lederne af Tanzanias største plasticproducent Simba Plastics at de leverede de tanke vi skulle bruge samt rør, og vi blev også fortalt at alle ventiler og haner kunne fået lokalt. Derudover havde Simba også lovet at de kunne stille en ekspert til rådighed for varmluftsvejsning af studse på tankene, samling af vandlås og svejselukning af mandehul i tankene.
Det viste sig dog ikke at fungere. Da vi sammen med vores lokale hold teknikere havde fået tankene gravet ned og startede anlæggene op var næsten alle svejsninger utætte, og vandet fossede ud af de 2 vandlåse, som der også var svejset rør og haner på. Patel Import, som vi var fortalt havde alle rør og haner levede heller ikke op til løfterne, så vi måtte selv på jagt efter nødvendige dele i  byggevarebutikker og i Dar es Salaam.
Vi måtte også diskutere dimensionering af anlæggene og andre tekniske ændringer tilpasset virkeligheden i Zanzibar samt lave et helt nyt design for gasopbevaringstanken.
I Thailand havde gruppen anvendt en pvc-ballon flydende i en sø, men den løsning var ikke holdbar i Zanzibar. Vi rejste derfor hjem uden at anlæggene fungerede og aftalte at komme tilbage et par måneder efter.
I Danmark kontaktede vi en plasticfabrik og fik fremstillet 2 nye vandlåse efter vores tegninger og skaffede de øvrige dele, som var svære at opspore i Zanzibar. Samtidigt indså vi at det var nødvendigt at vi selv kunne varmesvejse, så vi købte et varmluftsvejseapparat og svejsetråd og fik et kursus i at bruge apparatet.

Marts/april 2007.
Derefter tog vi tilbage til Zanzibar i marts/april medbringende vandlåsene og det øvrige udstyr.

Vi fik trænet et par af folkene fra den tekniske følgegruppe i at svejse og sammen fik vi svejst nye plader på for at dække over de utætte svejsninger fra tidligere. Efter vi fik det ene anlæg i Fuoni startet op, viste det sig dog fortsat at udvikle utæthedder, når trykket i den store tank steg, så der har været løbende reparationer, som skyldes at Simbas svejser havde anvendt for høj temperatur som havde skadet materialet i tanken.

Det andet sted der var valgt ud, Kitope, fik vi gravet hullerne til tankene ud, men så startede et par ugers regn, som skyllede både mudder og kolort ned i hul-lerne. Efter en dags oppehold fik vi hullerne tømt og placeret tankene og fik dem forbundet med rørerne under jorden, men så startede regnen igen og ler og mudder truede med at presse tankene ud af facon, så vi blev igen nødt til at tage tankene op i Kitope og lave en aftale om at vi kom tilbage efter et par måneder.

Oktober 2007.
Dette fik Superflex skubbet helt til oktober 2007. Denne aftale overholdes dog ikke, så DANTAN er alene på pladsen i oktober sammen med det lokale teknikerhold. Vi foretager løbende lapninger og småændringer af anlægget i Fuoni, forårsaget at det dårlige arbejde Simbas svejser tidligere havde præsteret, men havde stadig svært ved at få gang i anlægget. Vi besluttede derfor at åbne anlægget op for at se, hvad der blokerede processen.

Det viste sig, at der havde dannet sig et låg af størknet kolort i den store tank på grund af de par måneder, det ikke havde været i funktion. Så vi tømte tankene for indhold og spulede dem rene, svejsede tankene tætte igen og genstartede processen.

Der var dog stadig løbende utætheder, der skulle tætnes så for at få en bæredygtig løsning var der ingen vej uden om at skifte den store tank ud i begge anlæg og finde frem til en model sammen med Simba, hvor toppen af tanken forstærkes og mandehullet i tanken lukkes under selve støbningen og ikke ved selv at svejse låg på. Samtidigt gik Jan Mallan med til, at vi kunne nedsatte trykket i tanken uden det ville resultere i reduceret gasproduktion af betydning.

Februar/marts 2008.
Der bestilles 2 nye forbedrede tanke og Superfl ex forpligter sig til at være med i Zanzibar i februar/marts 2008, hvor tanken i Fuoni skal skiftet ud og der skal foretages en perfekt installation af hele anlægget i Kitope, så hele teknikerholdet kan forstå og følge med i processen.
Sidste gang vi installerede var arbejdet stærkt præget af ændringer i forhold til de materialer vi kunne skaffe lokalt og tilpasninger af teknologien til de lokale forhold. Hele processen ved Kitope anlæggets opbygning skulle også dokumenteres til brug for installations manualen.

Det var nødvendigt at supplere værktøjskassen med bl.a. en generator, så vi ikke skulle låne os frem mere.

De nye tanke med forstærket overdel og kun et 2” rør som åbning foroven blev hentet og den gamle tanki Fuoni blev gravet fri, tømt for et indhold på over 1000 liter kolort blandet med vand.

Derefter blev den løftet op og den nye blev efter montering af studse og montering af haner etc. placeret i hullet og forbundet med de underjordiske rør. De 1000 liter materiale fyldes i. Ved trykprøvning viste det sig, at der var utætheder ved 2” røret. Vi kontakter Simba og det aftales at der produceres 2 nye tanke med en indstøbt fl ange som støtte til toprøret. De hentes i havnen efter et par dage, og denne gang trykprøver vi tanken inden den graves ned. Det viser sig desværre at denne løsning heller ikke undgår utæthederne i toppen, hvor røret er ført igennem toppen af tanken. Vi aftaler så en løsning med Simba hvor tankene støbes helt uden top- rør og kun med et 1” hul i toppen til at blæse plasticmaterialet ind. Vi kan så selv montere en gennemføring i toppen med hane til den videre forbindelse. Efter at have hentet de 2 nye tanke og svejst studse etc. så viser det sig heldigvis, at det er den helt rigtige løsning. Så skal der bare tømmes omkring 1000 liter gæret materiale ud, som skal opbevares i en anden tank og genbruges.

Op med den gamle tank og ned med den nye, der så forbindes med de øvrige dele af anlægget. Det gærede materiale fyldes i, og anlægget sættes igang og gassen er klar til brug efter en uge, I Kitope jævnes den valgte område ud og huller graves og fundament forberedes. Der svejses studse på tanken og ventiler monteres. Vandlåsen sættes op på en cementpæl sammen med de manometre der skal måle trykket i henholdsvis vandlås og displacement tank. Gastanken monteres efter ”floating drum” princippet og gasledningen til forbrugsstedet
forbindes.
Gasblusset i køkkenet forbindes og lampen sættes op. Der skal også støbes fundament til påfyldningsbassin og til gødningsbeholder.

Derefter trykprøvning og opstart  Det er vigtigt at følge funktionen af disse to pilotanlæg, så vi gør meget ud af at instruere ZALWEDA’s team i monitoreringen og udfyldelse af logbog.

Der skal hver dag måles hvad der fyldes på anlægget og hvad der kommer ud. Gasproduktionen skal også måles. Samtidigt skal der måles forbrug af gas og antal timer der bruges gas.
Tørstof i materiale der kommer i, og ud af anlægget måles en gang om ugen sammen med en måling af CO2 i gassen. Det er vigtigt med
en problemfri drift af anlæggene i et par måneder, før vi påtænker fortsættelse med nye anlæg.

Juli 2008.
Begge anlæg har fungeret siden marts. Der er dog problemer med at få pasningen og monitoreringen at fungere i Kitope, så vi har flere møder med Bi Lucy og familien i Kitope og de ansvarlige fra ZALWEDA for at stramme op på rutinerne.
Saidi Ramadani fra Fuoni har flere gange spurgt, om ikke vi kunne fi nde en ovn, som kunne bruges i forbindelse med biogassen. Bushter, som er leder af det tekniske team, havde i en butik set et komfur med ovn i, som han mente kunne bruges. Han havde hentet komfuret og ændret lidt på brænderne og derefter kørt det til Fuoni for at afprøve det.Det gamle røgfyldte køkken i Fuoni.

Det nye komfur fungerede glimrende og Bushter arrangerede at hans kone tog med til Fuoni for at bage kager sammen med Saidis kone, så hun kunne lære det og samtidigt blive fortrolig med ovnen.
Vi hentede også Bi. Lucy, som har anlægget i Kitope, så hele holdet var med til kagebagning og senere spisning og kaffedrikning foran biogasanlægget.


Det nye køkken med biogaskomfur.

Vi har nu også købt et komfur til Bi. Lucy som bliver installeret når monitoreringsrutinerne fungerer. Saidis kone bager nu brød som hun sælger om morgenen, og Saidi er igang med at forsøge sig med forskellige grøntsager, så han rigtigt kan få gavn af den gode gødning fra anlægget. Vi kigger også på muligheden for at bruge gassen til et køleskab, så mælken fra hans køer kan køles ned inden afhentning

Lys i biogas lamperne


Kaffe- og kageservering foran anlægget i Fuoni.


Gødningen fra anlægget bruges til grøntsagsdyrkning.


Nyopsat anlæg i Kitope.

2009

Der er i marts gennemført Mikrokredit kursus for 30 potentielle købere af biogasanlæg til  og derefter er vi gået igang med at installere næste omgang anlæg.

jesper kirknæsCMSimple powered - Web by Safi.dk


DanTan Dansk English Swahili