websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2104

Bestyrelsens beretning 2104

SUPERBEE Zanzibar

Arbejdet med bæredygtigt biavl i Zanzibar fortsætter med de udfordringer, der altid dukker op. Enten for lidt, eller for megen regn, også tilfælde af honning tyveri, der i ét område førte til en større skovbrand, da tyve forsøgte at ryge bierne ud af bistaderne..

Vi arbejder nu med 20 biavler grupper på den sydlige ø Unguja, med 4 trænere, der hver har fokus på 5 grupper. Der er både mere erfarne grupper og nyetablerede, så vi har indført et undervisnings/besøgsprogram, hvor de nye lærer af de mere etablerede. Disse besøg og trænernes praktiske og teoretiske instruktion, hvor de besøger grupperne flere gange om måneden, fungerer meget effektivt,modsat den hidtidige praksis ved tilsvarende projekter,hvor et større antal mennesker blev inviteret til entavle-gennemgang af emnet, som så hurtigt blev glemt igen, fordi der ikke var tænkt på opfølgning.

I juli 2013 gennemførte vi en evaluering af indsatsen og besøgte de 10 nye grupper. Vi har måtte skifte 2 af de gamle grupper ud pga. interne problemer. De 2 nye grupper, med 30 medlemmer hver, blev i september indviet med Deputy Minister for Agriculture som "guest of honour".

Gennemgangen viste stor opbakning om projektets introduktion af "top bar" bistader, som også resultereri større udbytte af honning og voks, modsat de rammestader som en italiensk biavler har forsøgt at indføre på den sydlige del af øen.

Ressource centre

Vores samarbejde med ZABA, Zanzibar Beekeeping Association indebærer at bigrupperne i syd haradgang til deres nybyggede ressource/pakke center og vi har overtaget en bygning og indrettet et tilsvarende center i Maruhubi for grupperne i central og nord. Disse to centre skal fremme samarbejdet mellem grupperne ved at levere mere effektiv slyngning af honning og adskillelse af voks, end man nu er i stand til i den enkelte landsby, samt kvalitetssikring, fælles indkøb af emballage, etikettering og ikke mindst fælles markedsføring til sikring af bedre indtjening.

Markedsføringsseminar

For at løfte sektoren og leve op til projektets målsætning gennemførte vi sammen med den engelske organisation "Bees for Development" en uges markedsførings workshop for producenter, opkøbere og forhandlere i marts i år. Resultaterne afworkshoppen er større forståelse aktørerne imellem ogbedre dialog mellem aktører og ministerium. Vores partnere ZALWEDA og ZABA har udarbejdet en fælles plan for dette arbejde fremover.

Esirwa Community Based Organisation

Som det blev besluttet på sidste års generalforsamling har DANTAN indgået et partnerskab med den nyoprettede lokale udviklingsorganisation Esirwa CBO, som arbejder for at fremme grundlæggende udviklingstiltag (undervisning, vand, sanitet, fødevaresikkerhed, mm.) i landsbyen Esirwa i Ngorongoro området og specielt for at styrke disse initiativers folkelige og demokratiske forankring i lokalsamfundet.

Esirwa er en landsby, der er beboet af maasaier. Maasaiernes traditionelle livsstil og rettigheder er under stærkt pres fra den øvrige befolknings stigende behov for landbrugsjord, stærke økonomiske interesser i de omkringliggende nationalparker og fra en general ekspansiv modernitet.

Vi håber, at samarbejdet kan tiltrække nyemedlemmer ved at give unge mulighed for at arbejde i mindre grupper med konkrete opgaver,- hver gruppe tilknyttet et mere erfarent DANTAN medlem som vejleder. På længere sigt også arbejde medmuligheden for ophold i Esirwa/Tanzania somvolontør og kortere arbejdsophold.

DANTAN har nedsat to arbejdsgrupper, som skal understøtte Esirwa CBO i dennes tidlige organisatoriske udvikling og søger dertil interesserede, som skal bidrage specifikt til:

 

  • udvikling af Esirwa CBO's website, visuelle identitet og kommunikationsstrategi
  • fundraising til støtte af Esirwa CBO's grundlæggende organisationsudvikling og efterfølgende specifikke udviklingsaktiviteter.

 


Interesserede, som ønsker at arbejde hands-on med organisatorisk udviklingsarbejde,at oparbejde dokumenterbar erfaring under erfarenvejledning, og samtidig at hjælpe nogen i en anden del af verden til at hjælpe sig selv, kan sende en mail til  lap@eastafrica.dk så inviterer DANTAN til koordinerende møde, som er planlagt til begyndelsenaf november.

Greener Camp, Creative Education Foundation of Zanzibar, Genbrug til Syd og National Museum of Tanzania

Greener Camp, som er et privat initiativ der tilbyder håndværkstræning til unge har modtaget støtte fra Lauritzen Fonden på 10.000,- kr. DANTAN har hjulpet med ansøgningen samt forsendelse af kontor- møbler og udstyrOgså i år har vi fået bevilget fragtudgifter til en enkeltcontainer fra Genbrug til Syd med udstyr til GreenerCamp og Creative Education Foundation of Zanzibar,"The Zanzibar School", i samarbejde med MulticenterSyd.

Vi har modtaget et tilskud på 26.320,11 kr. fra uddeling af Tipsmidlerne. Beløbet er en del af søgt støtte til National Museum of Tanzania / House of Culture's revision af udstillingerne, især den etnografiske del.

KUMEKUCHA
Bladgruppen har produceret endnu et blandet nummer af bladet med artikler om Tanzania før, udvikling i landsbyen Esirwa,den orale sundhed i Tanzania, Heri hospitalet,skolepraktik i Arusha, Zanzibar skolen og SUPERBEEprojektet.

Også i år et hjertesuk,- både bestyrelsen og redaktionen af KUMEKUCHA består af personer, der prøver at holde sig opdaterede om "livets gang" i Tanzania.
Det betyder - og heldigvis for det - at der hele tidener medlemmer, som rejser til Tanzania i kortere eller længere perioder.
Men når det kommer til selve arbejdet med bladet, er arbejdsbetingelserne tit op ad bakke, selvom intentionerne og adgangen til nettet er de bedste.

Derfor har vi brug for flere aktive folk i redaktionen,- gerne folk med netværksforbindelser til Tanzania ellertil folk, som kan komme med relevante indlæg.

 

Download beretningen som PDF (2,5 mb)CMSimple powered - Web by Safi.dk


DanTan Dansk English Swahili